Waterweg-Noord

Kerstworkshop 17 december 2022

Afdeling:

Waterweg-Noord

Datum:

17-12-2022 t/m 17-12-2022


Kosten:

€ 35

Kosten lid:

€ 32

Locatie:

De Notenbalk
P.J. Troelstraweg 13
144 CW Maassluis

Route

We willen graag voor de leden (en hun familieleden en andere geïnteresseerden) weer een Kerstworkshop organiseren op zaterdag 17 december. We hebben Rosetta bereid gevonden om met ons een feestelijke Kerstworkshop te verzorgen in de Notenbalk in Maassluis. Het zaaltje van de Maassluise Harmonie is mooi geschilderd en er is extra ventilatie aangebracht.

Meer info:

De nieuwe prijzen (dus inclusief alle materialen, koffie/thee en de bekende lekkernijen) worden vanaf nu: € 32,00 voor leden en € 35,00 voor niet-leden.
Graag zelf meebrengen: mesje, snoeischaar(tje), tangetje voor bloemschikdraad.

Na aanmelding en bevestiging via de website wordt u verzocht het bedrag uiterlijk 7 december over te maken op de bankrekening van K.M.T.P. Maassluis/Maasland,
IBAN: NL78ABNA 08100 205 48 met vermelding van de naam/namen van de deelnemers. Na overmaking is uw aanmelding definitief!!
Mocht u toch op het laatst verhinderd zijn dan kunt u het pakket (laten) ophalen. En misschien ten overvloede: heeft u Corona of bent u snipverkouden, dan s.v.p. niet komen.
Neem voor het vervoer een doos of kratje mee en vulmateriaal zodat uw werkstuk ongeschonden thuis aankomt.