Diversen

Kijk voor een fotoreportage van deze ruilbeurs in het fotoalbum.

Zaterdag 21 april: drukbezochte en levendige gezamenlijke plantenruilbeurs van Westland en Maassluis/Maasland

Een steekkarretje is wel heel handig!

Het was weer zover: het jaarlijks plantenruilfestijn
bij Beekenkamp. Kort na 9.00 uur meldden de eerste
plantenfreaks zich al aan de poort om hun zorgvuldig 
opgepotte ruilgoed aan te bieden. Bij binnenkomst
kreeg iedereen keurig een borstnummer met bijpas-
send steekhout en een consumptiebon voor een
"bakkie troost". Want stel je eens voor, dat niemand
je handel wil hebben!

Op volgorde van binnenkomst werd een plek toege-
wezen. Snel heen en weer naar de auto om alle bakken
en dozen met planten op je plekje neer te zetten en uit
te stallen. Het moet voor een onbekende bezoeker toch
een verrukkelijk schouwspel  zijn om, zittend op bijvoor-
beeld een hoge stellage, gade te slaan hoe 45 Groei &
Bloei leden in nog geen half uur tijd een complete hal
vullen met ruilplanten!

Gewapend met pen en papier ...

De koffie werd intussen genuttigd, dit keer zelfs
vergezeld van een toepasselijk koekje vanwege
het 60-jarig bestaan van de afdeling Westland. 
Je zag de vroegste groep hun stek verlaten om
gretig snuffelend langs de rijen te gaan, gewa-
pend met pen en papier, driftig notities makend,
om na de start direct bij juiste aanbieders de
eerste deals te sluiten. Het is net één grote snoep-
winkel! Veel van hetzelfde, veel is al geproefd,
maar altijd zitten er weer nieuwe smaakmakers
tussen. Heerlijk!! Tijd te kort om alles goed in je
op te nemen, want voor je het weet, nadert het
startsein.

Arjan van de Voort geeft het startschot

Arjan van de Voort klom op een stapel pallets en sprak het volk toe. Hij heette ons welkom, memoreerde het jubileum-
jaar en sprak zijn dank uit aan Beekenkamp voor het gebruik van de locatie en het beschikbaar stellen van een breed sortiment groenteplanten. Een speciaal woord van dank ging naar de dames van de zaadbak voor hun tomeloze inzet. Zij kweekten belangeloos weer een mega hoeveelheid zaailingen op van de meest bijzondere éénjarigen en vaste planten.
Uiteindelijk viel daar het verlossende startschot. Als een zwerm bijen zoemden iedereen uit, op zoek naar de persoon met het juiste borstnummer. Aangezien deze gezochte personen ook weer op zoek waren naar door hun gewenste leden, leverde dat natuurlijk een hilarisch schouwspel op. Iedereen rende op den duur achter iedereen aan. Maar geruild werd er, en hoe! Een niet aflatende stroom planten verwisselden van eigenaar. 

Applaus voor de zaai- en stekdames!

Jammer dat niet iedereen zich aan de spel-
regels houdt. Daar waar de één al weken en
soms maanden zorgvuldig de planten oppot
en van labels voorziet, zijn er anderen die
geen enkele moeite nemen om er wat aan-
trekkelijks van te maken. Ze denken zich te
kunnen permitteren om bij jou alvast de
mooiste planten weg te kapen. Daarvoor in
ruil bieden zij een niet opgepot stuk kweek
of zevenblad aan die ze 's morgens nog even
op de valreep uitgestoken hebben. Zielig,
maar waar. Profiteurs zijn van alle tijden.
Gelukkig zijn ze in de minderheid en over-
heerste een gezellige ruilhandel.

Na ruim een uur gingen de meeste bezoekers opgewekt de hal uit. In hun handen
bakjes vol met nieuwe aanwinsten: leuk bij elkaar gescharrelde plantjes, met ge-
sloten beurs verkregen en met veel voldoening aan hun collectie toegevoegd.

Een hectische maar geweldige ochtend, gezelligheid troef en tot volgend jaar!

Marcel Batist
afdeling Westland

Naar boven

meer
huiswaarts!
19
May
De schrik van de straat
19
May
Nieuwlicht