Diversen

Opnieuw een kleurrijke plantenmarkt

Jong en oud hebben zich vrijdag
27 april uitgeleefd in het maken
van hanging baskets. Voor deze
‘open workshop’ van onze afdeling
tijdens de kleurrijke en gezellige
plantenmarkt van het Lentiz/Maas-
landcollege was evenals vorig jaar
weer veel belangstelling.

Voor de hanging baskets was er
een zeer ruime keuze aan plug-
plantjes, beschikbaar gesteld door
het ‘groencollege’. Deelnemers
konden onder meer kiezen uit
verbena, geranium, fuchsia, lobelia,
petunia, diascia en bonte hondsdraf
om hun basket onder deskundige
leiding op te maken.

In de zijkant van de kokos werden
extra inkepingen gemaakt om een
nog rijker bloeiende basket te
creëren. De gekozen plantjes wer-
den daar ‘ingeplugd’, daarna werd de mand gevuld met aarde en de basket verder
beplant. Na het advies om de mand thuis eerst flink water te geven werden de
baskets door de workshoppers de plantenkas uitgedragen.

In onze eigen kas konden we ’s avonds de balans opmaken voor het begin van onze inzamelingsactiviteiten dit jaar voor het goede doel. De opbrengst van deze en een aantal komende afdelingsactiviteiten gaat naar de stichting ‘Hoop voor Albanië’. Dit
land is het op één na armste land van Europa. Een van de doelen van deze stichting
is hulp verlenen door middel van renovatie van kindertehuizen, scholen en woningen
voor armen. De werkers van de stichting zijn allemaal vrijwilligers. 

Onze start voor deze stichting is gemaakt met het mooie bedrag van 140 euro. Ook
de opbrengst van de voorjaarsfair Maasluis en van de Theetuin 'Bij de buurvrouw'
tijdens de Midden-Delfland Dag in Maasland gaat naar dit goede doel! Kijk voor meer informatie op www.hoopvooralbanie.nl.