Diversen

Zorg voor planten en mensen!

Op de Zorgkwekerij van de familie
Van Mil aan de Lange Kruisweg in
Maasdijk wordt de zorg voor planten,
in dit geval vooral groenten, gecom-
bineerd met de zorg voor mensen.
Zij bieden een dagbesteding aan
voor mensen met een beperking.
In het bedrijf worden wel 25 soorten
groenten gekweekt. In één kas
(warenhuis) staan zowel tomaten,
pronkbonen, aardbeien, paprika’s
en paksoi. Maar er staat ook een
prachtig rijtje geurende lathyrus.

Elk gewas vraagt om andere werk-
zaamheden. Dat maakt het voor
degenen die er komen werken ge-
varieerd. Niet alles kan door de cliënten worden gedaan, maar waar mogelijk worden ze ingeschakeld. Soms wordt het werk aangepast aan de mogelijkheden van de cliënt. Bij het aardbeien plukken werden de vruchten te vaak tot moes geknepen. Dus werd besloten dat de aardbeien niet geplukt maar geknipt moesten worden. Van de tot moes geknepen aardbeien werd jam gemaakt.

Veel verschillende gewassen in één ruimte levert soms ook problemen op. Als het voor de ene groente te koud is, kan het voor de andere te warm zijn. Als het ene gewas het juist goed doet bij hoge luchtvochtigheid, kan dat voor een ander gewas juist niet goed zijn. Daarnaast moet goed bijgehouden worden op welke plek dit jaar een gewas staat, zodat volgend jaar dezelfde groente niet weer op dezelfde plek wordt gepoot. Deze wisselteelt is nodig om de gewassen gezond te houden zodat ze minder vatbaar zijn voor ziekten. Met al deze afstemmingsproblemen lijkt de familie Van Mil goed om te kunnen gaan.

Doriene van Mil

Er wordt zoveel mogelijk biologisch gekweekt en er vliegen
hommeltjes voor de bestuiving. Luizen en witte vlieg worden
biologisch bestreden met o.a. sluipwespjes. Heel soms moet
volgens Doriene van Mil, die woensdagmiddag 16 mei een
enthousiaste rondleiding gaf voor de Maassluise afdeling van
Groei & Bloei, toch met een bestrijdingsmiddel worden ge-
spoten.

Naast de groenten in het warenhuis zijn er 2 kassen met
druiven, pruimen en perziken. En natuurlijk wordt ook buiten
nog groente gekweekt o.a. rabarber en asperges. De zorg-
kwekerij is aangesloten bij een regionale kring van zorgboer-
derijen en –kwekerijen.

Wat op de kwekerij geproduceerd
wordt zoals paprika’s, koolrabi, aard-
appels, paksoi, aardbeien, maar ook
de potjes jam wordt in de winkel bij
het bedrijf verkocht. Aan het eind van
de rondleiding kochten de deelnemers
natuurlijk de met zorg gekweekte
groenten vers uit de kas of van het
land. Maar ook de bosjes lathyrus kon
men niet laten staan.

Ik neem aan dat iedereen zich heeft
voorgenomen binnenkort nog eens
naar de winkel van de zorgkwekerij
in Maasdijk te gaan.

Lenie van Duijn Camfferman

PS openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30 – 17.00 uur, zaterdag 08.30 – 13.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.milmaasdijk-kwekenmetzorg.nl (red.) 

Naar boven

meer
in de grote kas
19
May
De schrik van de straat
19
May
Nieuwlicht