Diversen

Tuinbericht van Annemarie (29)

Tuinieren in Westerwolde         
Waar zijn de afgelopen dertig dagen gebleven? Ik heb
er net de column van vorige maand nog eens op nage-
lezen en vroeg me af waar het misgegaan is. Het lijkt
namelijk wel of ik in november in een heel andere
wereld terecht gekomen ben. Herkennen jullie dat ge-
voel: een soort niemandsland gevuld met dichte mist?
En daarin moet je dan maar zien dat je de weg niet
kwijt raakt.

Misschien hoort het erbij, zo’n overgangsperiode tussen
herfst en winter. Terugkijkend besef ik dat het me gelukt
is om op het rechte pad te blijven. Dit ter geruststelling
van allen die mijn belevenissen hier op de voet volgen.
Maar, het viel niet mee. Die tuinman die zo vol overtui-
ging vertelde dat het allemaal goed zou komen, die heb
ik niet meer gehoord of gezien. Zou hij in die mist ge-
bleven zijn?

Paddenstoelen waren er wel maar die waren ook weer snel verdwenen. Wel ontdekte
ik tussen het gevallen blad madeliefjes. Kijk, en dat zet mij dan weer op een verkeerd been want dat verwacht ik dus niet in november. Die horen toch bij het voorjaar? Ik herinner me kettingen van die mooie bloempjes op zonnige Pinksterdagen. De kunst was om met je nagel een snee te maken in het steeltje en daar dan het volgende bloempje doorheen te steken. Ik geloof dat ik er wel goed in was. Met dank aan mijn scherpe nageltjes.

Het meeste blad is inmiddels wel van de bomen. De storm van vorig weekend bezorgde het in de vorm van een megaberg pal voor de achterdeur. Keurig op een grote hoop. Jammer dat de batterij van het fototoestel net leeg was. En tegen de tijd dat er weer plaatjes geschoten konden worden had ik de berg al naar de groenbak verhuisd en heel andere dingen om handen. Nu zijn er hier gelukkig genoeg mensen die wel tijd hebben om er op een mooie dag op uit te trekken met een camera en met prachtige foto’s een presentatie maken waar ik dan weer eindeloos van kan genieten. Via via kreeg ik er één aangeleverd. Een powerpoint van de omgeving in volle herfstglorie. Inmiddels allemaal bekende plekjes en mooi... Als je er belangstelling voor hebt stuur ik hem met liefde door.

Ik begrijp nu ook dat de mensen hier niet staan te springen om hun leefomgeving al te
actief uit te venten. Voordat je er erg in hebt worden we overspoeld door projectont-wikkelaars die alleen maar oog hebben voor hun eigen portemonnee. En daar zitten we niet op te wachten. Mijn overburen hebben na jaren strijden een overwinning behaald op hun woningcoöperatie: in plaats van te worden afgebroken zijn hun huizen gerenoveerd. Een week in de rommel maar dan heb je weer een huis dat aan alle eisen van deze eeuw voldoet. En het uitzicht is onaangetast gebleven. 

Ja, het is goed wonen hier. Ik kan genieten
van het grootse van de luchten boven de
velden, de uitgestrekte landerijen die iedere
keer weer een andere aanblik hebben, maar
ook van het kleine zoals de roosjes die ik
gisteren nog in vol ornaat in een tuin ontdekte.
Ik kijk uit naar de wintermaanden. Misschien
wel met sneeuw. En dan gaan we in het voor-
jaar wel weer eens tuinieren hier in Wester-
wolde.

Annemarie van der Hoeven

Naar boven

meer
(foto Ellie Postma)
19
May
De schrik van de straat
19
May
Nieuwlicht