Diversen

'Meer groen, minder tegels': informatieavond over duurzaamheid

In woonwijken zien we de laatste
tijd steeds meer groene voortuinen
verdwijnen om plaats te maken
voor een tegelplaatsje.


In Vlaardingen is de actie 'MEER
GROEN, MINDER TEGELS' opgezet
om inwoners te wijzen op de vele
voordelen van een groene tuin.
Meer over de actie kunt u lezen in
de folder.
'Meer groen, minder tegels’ is een actie van Stichting Boombehoud Vlaardingen, de gemeente Vlaardingen en onze Groei & Bloei afdeling.

Op woensdag 20 februari werd in de aula van het Lentizcollege in Vlaar-
dingen een informatieavond gehouden over duurzaamheid in het kader
van deze actie ‘Meer groen, minder tegels’.
De opkomst was helaas niet
héél groot, maar de aanwezigen waren wel zeer geïnteresseerd in de ge-
boden informatie
.

De avond werd geopend door wethouder Van Ooststrom. Daarna werden er twee korte presentaties gegeven. De eerste spreker was Frank Grootenboer van het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen en ging over energiebesparing. Iedereen was zeer ver-
rast toen op het scherm werd getoond hoe je de gehele gevel van een huis zou kunnen vervangen door een nieuwe, beter geïsoleerde gevel. Maar gelukkig bleek dat er ook minder rigoureuze oplossingen denkbaar waren.

Roel van Dijk van Entente Florale was de tweede spreker. Hij liet zien hoe belangrijk groen is in een woonwijk en om het huis. Niet alleen voor de gezondheid van de beoners, maar ook voor de waterhuishouding. En zelfs vanuit financieel oogpunt bekeken levert groen een positieve bijdrage.

Na afloop van de presentaties konden de aanwezigen bij diverse tafels meer informatie krijgen over energiebesparing en groen rondom het huis. Onze afdeling deelde een
tafel met Boombehoud Vlaardingen en Entente Florale. Aan een andere tafel konden bezoekers van ‘onze’ Ada de Vette en hovenier Jeroen Hooijmeijer gericht advies krijgen over het inrichten van hun tuin.

Voor alle tafels was veel belangstelling en er werd veel informatie uitgewisseld, folders meegenomen en leuke contacten gelegd. Ook hebben we nog wat geïnteresseerden kunnen inschrijven voor de Nieuwsflits. Al met al een nuttige avond!

Om de actie 'Meer groen, minder tegels' meer bekendheid te geven is aangesloten bij
de landelijke Klimaatstraten-actie. 

Dita van Wieren

Naar boven

meer
Aula Lentizcollege (foto Mandy Leeman)
19
May
De schrik van de straat
19
May
Nieuwlicht