Diversen

Feestelijke Ledenvergadering onder nieuwe afdelingsnaam!

Om de geboorte te vieren van de nieuwe afdeling
Feestelijke wandversiering in paassfeer in De Notenbalk
Voorbereiden van de hapjes: van links naar rechts Ellie, Rick, Thérèse en Joke (foto's Jannilies Smits van Burgst)

Ondanks de kou waren maandagavond
11 maart ongeveer 40 leden naar de
Ledenvergadering in De Notenbalk ge-
komen om de ‘geboorte’ te vieren van
onze nieuwe afdeling. En bij een geboorte
horen natuurlijk beschuit met muisjes!

Om De Notenbalk om te toveren tot een
sfeervolle marktplaats kwamen ’s middags
om half zes ‘alle hens aan dek’ om dit te
realiseren: bestuursleden, ondersteu-
ningscommissie en onze workshopmaster
Maarten Huisman. Muren werden versierd,
tafels klaargezet voor de ‘doedingen’ na
afloop van de vergadering en hapjes voor-
bereid. Voor deze feestelijke avond hadden
we ook twee bijzondere donaties gekregen:
schitterende Vanda orchideeën van Anco-
pure-Vanda
en Cressen van Koppert Cress.

De vergadering zelf was kort en krachtig.
Alle bestuursleden stelden zich voor met
een korte toelichting op hun werkzaam-
heden. Helaas was bestuurslid Nadine van
Leeuwen door onvoorziene omstandig-
heden verhinderd. Er werden enkele inge-
laste activiteiten bekendgemaakt en een
oproep gedaan tot uitbreiding van de
ondersteuningscommissie. Op het bestuur
werd een dringend beroep gedaan een
microfoon aan te schaffen.

Voorzitter Barbara Troost luidde daarna
de markt in met een toelichting op de ‘doe-
dingen’: een bloemenquiz, het maken van
zaadbommen, kleine decoraties van fiets-
banden, tasjes van oude G&B tijdschriften,
zaadtasjes van kranten en het creëren van
mooie corsages met orchideeën onder lei-
ding van ‘gastdocent’ Maarten. Kortom een
leuk arsenaal aan mini-workshops met
hapjes en drankjes voor de inwendige
mens. Na afloop kreeg iedereen nog een
doosje met Cressen mee naar huis.

Wat we als bestuur voor ogen hadden is het ook geworden: een feestelijke, inspireren-
de en gezellige avond voor en met de leden. Rest mij nog een speciaal woord van dank
uit te spreken aan onze donateurs, gastdocent Maarten, de ondersteuningscommissie
en u uit te nodigen om het fotoalbum te bekijken voor een impressie van deze bijzondere
ledenvergadering.

Margaret Strijbosch

meer
Jannilies en Maarten met mooie corsages van orchideeën (foto Margaret Strijbosch)
19
May
De schrik van de straat
19
May
Nieuwlicht