Diversen

Ecowandeling langs de Nieuwe Waterweg in Maassluis ter hoogte van het Sterrenbos

Tunneltje Merellaan
Natuurgidsen Carla Brouwer en Leo Bergwerf (foto's Margaret Strijbsoch)

Met de fiets aan haar hand heeft Suzanne Stolk heel
wat aantekeningen gemaakt voor de terugblik op deze
interessante voorjaarswandeling. Haar naam is u vast
bekend van de Film- & Discussieavond Permacultuur
en haar eigen 'groene chaos'. Lees hierna haar boeiende
verslag en kijk voor meer foto's in het fotoalbum.

FRISSE AVONDWANDELING LANGS
DE ECOLOGISCHE ZONE IN MAASSLUIS

Bij het tunneltje aan de Merellaan dat onder het spoor
door loopt, verzamelden zich op maandagavond 22 april
twintig mensen voor de wandeling door de ecostrook bij
de Nieuwe Waterweg in Maassluis. Leo Bergwerf die
de strook jarenlang namens de gemeente beheerde en
Carla Brouwer van het Duurzaamheidscentrum Maas-
sluis traden op als gids.

In 1976 is het gebied ontstaan, zo begon Leo zijn verhaal.
Met steun van de Rijksoverheid en Staatsbosbeheer. Deze
laatstgenoemde organisatie heeft het beplantingsplan ge-
maakt dat bestaat uit inheemse soorten en tijdens een
Boomplantdag werden de eerste boompjes geplant.

Je zou denken dat de natuur in een ecologische zone hele-
maal haar gang kan gaan. Niets is minder waar. Laat je de
natuur haar gang gaan, dan treedt er successie op. Eerst
vestigen zich de akkerkruiden en veldbloemen, later ont-
staat er ruigte en ten slotte bos. Om dit proces tegen te
gaan is het van belang om voedingsstoffen (maaisel) af te
voeren zodat er verschraling optreedt waardoor er meer 
                                      variatie blijft.

Dat is dan ook de bedoeling van de ecologische zone: variatie in beplanting en met name ook geleidelijke overgang van lage naar hogere begroeiing. Hierdoor wordt het gebied aantrekkelijk voor vele diersoorten. Helaas is niet iedereen daar blij mee. Dat blijkt uit de verschillende kale plekken waar bosschages en bomen zijn gerooid zodat bewoners beter zicht hebben op de Nieuwe Waterweg. Op deze plekken ontstaat dan weer ruigtegroei in de vorm van bramenstruiken.

Leo liet ons ook de twee poelen zien die hij in het gebied heeft aangelegd. Deze zitten vol met kikkers, padden en salamanders. En er groeien orchidee├źn rond een van de poelen, maar die bleken vorig jaar allemaal door konijnen te zijn opgegeten. In het gebied zijn ook vele inheemse plantensoorten te vinden. We kwamen tijdens de wandeling onder andere tegen: Sleutelbloemen, Daslook, Lelietjes van Dalen, Gulden Boterbloem, Longkruid en Muskuskruid.

Carla Brouwer vertelde tot slot over de Natuurspeeltuin die aangelegd wordt in het gebied (meer in de buurt van de nieuwe woonwijk Balkon). 1,3 hectare wordt omgevormd tot natuurlijke speelplaats. De afgelopen periode zijn kinderen gevraagd om mee te denken.
6 schoolklassen zijn aan de slag gegaan met lesmateriaal van bureau Omgeef. Kinderen hebben tekeningen gemaakt en er zijn uiteindelijk 2 ambassadeurs per klas gekozen die samen met volwassenen verder mee mochten denken. Ook invalidenorganisaties hebben meegedacht en uiteindelijk zijn er 3 plannen gemaakt.

Sigrun Lobst, die meerdere natuurspeeltuinen heeft ontwikkeld waaronder de bekende Speeldernis in Rotterdam (www.speeldernis.nl) gaat zorgen voor een definitief plan. Mensen die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen rond de speeltuin kunnen zich aanmelden voor een nieuwsbrief via het duurzaamheidscentrum Maassluis. E-mail: dcm(at)maassluis.nl

Suzanne Stolk

Naar boven

meer
Kleine impressie van de wandeling (foto's Bart en Jannilies Smits van Burgst)
Fotograferen van
sleutelbloemen en
sporenhoudende stengels heermoes
in alle mogelijke houdingen
19
May
De schrik van de straat
19
May
Nieuwlicht