Diversen

Kijk voor meer foto's in het fotoalbum

Veel animo voor Open Tuinenavond Vlaardinger-Ambacht

Veel geïnteresseerden voor deze avond
'Laat mij maar genieten van de avondzon'
In de tuin van Dita

Donderdagavond 20 juni, tien voor zeven.
In de tuin van Annette Wielaard, startpunt
voor de Open Tuinenavond, lopen de eerste
bezoekers binnen. Om zeven uur staat de
tuin helemaal vol met belangstellenden, die
worden voorzien van koffie of thee en na-
tuurlijk van de adressenlijst voor deze avond.

Van het aangekondigde onstuimige weer is
gelukkig geen sprake. Integendeel, het is
warm en droog en dat blijft zo tot laat in de
avond. Na het openingspraatje gaan de eerste
deelnemers op stap langs de opengestelde
tuinen.

Als ik rond kwart voor acht in mijn eigen tuin
arriveer, zijn daar al de nodige bezoekers ge-
weest. De hele avond blijven de bezoekers
binnenkomen. Iedereen is enthousiast en geeft
aan te genieten van de tuinen, die men heel
verschillend vindt, maar allemaal mooi en leuk
om te zien. Er wordt onderling heel wat afge-
praat en er worden natuurlijk ook vragen ge-
steld. ‘Hoe die ene plant heet? Phlomis! Nooit
van gehoord, maar hij is mooi!’

Op maandagavond 24 juni, als we nog een
rondje langs de tuinen doen met de tuineige-
naren die hun tuin hebben opengesteld, blijkt
dat ook zij het een zeer geslaagde avond
hebben gevonden.

Het aantal bezoekers lag tussen de 85 en de
100, een heel mooi aantal! Al met al een uit-
stekend verlopen en heel gezellige avond!

Dita van Wieren

PS Behalve de tien privé-tuinen konden
geïnteresseerden ook  'Stadslandbouw Van
Ruytenburch' bezoeken, lees meer (red.)