Activiteiten & Actueel

De Groene Lobby

Vacatures in het bestuur.

In de Algemene ledenvergadering die op 6 maart 2018 plaatsvindt, zullen twee bestuursleden zich niet herkiesbaar stellen voor het bestuur. Nadat de voorzitter begin van dit jaar afscheid heeft genomen, zullen dan ook de secretaris en de penningmeester aftreden. Dat betekent dat er vacatures ontstaan in het bestuur.

Zonder deze cruciale personen in het bestuur kan de Groei & Bloei-afdeling eigenlijk niet goed regionaal opereren. Daarom een dringende oproep aan u: Heeft u tijd en zin om u actief in te zetten voor een leuke vereniging, waar mooie groen-activiteiten georganiseerd worden, en waar u samen met anderen uw plantenhobby kunt beleven? Meldt u dan bij een van de bestuursleden. De vergaderfrequentie is niet hoog, omdat veel overleg per mail kan plaatsvinden.

U vindt hier hun contactgegevens

Misschien kent u mensen in uw omgeving die ook groene vingers hebben of willen krijgen. Leg deze oproep dan ook eens aan hen voor en maak ze ook betrokken lid van Groei & Bloei! Alvast bedankt voor het meedenken…

 

 

 

Naar boven

meer

 

 

 

23
Sep
Volkstuin: late groeiers en bloeiers
22
Sep
De Styrax een vergeten of…