Waterweg-Noord

Privacy Statement Groei&Bloei afd. Gorinchem e.o.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook wel Privacywet genoemd 

De landelijke vereniging Groei en Bloei (KMPT) heeft conform bovenstaande verordening ook voor de afdelingen, een Privacy beleid en een Privacy verklaring opgesteld. Daarbij hoort een Reglement inzake de AVG dat in de ledenvergadering is vastgesteld. Basis is dat Groei en Bloei alleen gegevens opslaat en bewaard die nodig zijn om u als lid informatie en service te bieden. Groei en Bloei zal geen gegevens beschikbaar stellen aan derden voor commerciële doelen. 

Privé gegevens 

Onze vereniging houdt zich aan de wettelijke regels, dus aan de AVG. Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd en slechts gebruikt voor de doelen waarvoor u ze beschikbaar gesteld heeft.

Sociale media 

Bij gebruik van de website ziet u dat koppelingen zijn opgenomen naar de facebook pagina. Dit is een directe koppeling en daarmee worden geen informaties over bezoekers doorgegeven aan de sociale media.

Foto’s 

Bij onze activiteiten worden soms foto’s gemaakt. Als geen specifieke toestemming is gevraagd en u bezwaar heeft vragen wij u uw bezwaar kenbaar te maken aan de fotograaf. 

Nieuwsbrieven en informatiebladen 

Onze afdeling verstuurd maandelijks nieuwsflitsen en heeft een facebookpagina, u heeft zich hiervoor opgegeven of u krijgt deze als lid. Als u dit niet op prijs stelt kunt u zich afmelden op info(at)waterweg-noord.groei.nl

Dank aan landelijk bureau en afdeling Waterweg-Noord voor bovenstaand voorbeeld.