Waterweg-Noord

Oppimpen Vloot 2020

Er is een oplossing gevonden voor de potten die altijd opgemaakt worden voor het dakterras van De Vloot. Sonja Delgado van De Vloot heeft de lege potten naar het kasje in de Westgaag gebracht en ze zijn liefdevol door Dick Meijerink beplant en verzorgd. De potten staan er inmiddels prachtig bij en worden een dezer dagen door hem bij Sonja afgeleverd. Zij zorgt dan dat de potten op het dakterras opgehangen worden. Voorzichtigheid is natuurlijk geboden bij kwetsbare groepen, dus wij mogen niet in het gebouw komen. 

In middels staat de Vloot er weer fleurig bij! Iedereen bedankt!